Κτιριακές εγκαταστάσεις

Νέοι σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος 2ης γενιάς για την ταυτοποίηση υπόγειων δικτύων από την KOUVIDIS

Οι σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος GEONFLEX® & GEOSUB® αποτελούν μια από τις σημαντικότερες ομάδες προϊόντων στην ιστορία της KOUVIDIS καθώς…

Διάβασε περισσότερα…