Έξυπνη Διαχείριση Ισχύος και Περιβαλλοντικών συνθηκών με SmartZone™ DCIM Software Suite

Είναι κοινό μυστικό ότι η διαχείριση ισχύος είναι ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους στη λειτουργία των κέντρων δεδομένων. Με το υψηλό κόστος ενέργειας και με την τάση που υπάρχει για πράσινη ενέργεια και αποδοτικότητα, είναι σημαντικό να είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι και ενημερωμένοι, όταν πρόκειται για τη διαχείριση του κέντρου δεδομένων. Το SmartZone™ DCIM Power Module, μέρος του SmartZone™ DCIM Software Suite, παρέχει ότι απαιτείται για να είμαστε στην κορυφή τόσο σε ότι αφορά τη χρήση ισχύος όσο και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Η κεντροποιημένη παρακολούθηση της ισχύος, της ψύξης και της φυσικής ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο αλλά και βάσει ιστορικού, μέσα στο κέντρο δεδομένων ή στο κτίριο, μας επιτρέπει να δουλέψουμε on-site ή εξ’ αποστάσεως για να βελτιστοποιήσουμε την χωρητικότητα, και την αποδοτικότητα και να μεγιστοποιήσουμε το χρόνο λειτουργίας (uptime).


Granular Data – Σε κάθε επίπεδο

Χρησιμοποιώντας υψηλής ακρίβειας, επιχειρησιακά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται από hardware παρακολούθησης ισχύος και third party συσκευές, το the SmartZone™ DCIM Power Module προσφέρει παρακολούθηση, τεκμηρίωση και επίδειξη ζωτικών επιχειρησιακών παραμέτρων που πλαισιώνουν την κατανάλωση ισχύος και τα περιβαλλοντικά από επίπεδο κτιρίου μέχρι UPS, CRACS, chillers, CRAHs, κυκλώματα φωτισμού και branch PDU μέχρι μεμονωμένα racks και server payloads.

Πληροφορίες Υπερβάσεων (Transcend Information Silos)

Το SmartZone™ DCIM Power Module γεφυρώνει τις πληροφορίες ανάμεσα στο IT και στο Facilities Management μέσω παροχής ολοκληρωμένης και ολιστικής παρακολούθησης ολόκληρης της επιχείρησης και του κέντρου δεδομένων ενώ οι ενδείξεις στα dashboards διασφαλίζουν ξεκάθαρη πληροφόρηση κατάλληλη για δράσεις – χωρίς να έχει περιττές πληροφορίες

Παρακολούθηση, Έγκαιρη Ειδοποίηση και παρακολούθηση τάσεων μέσω ιστορικού

Το SmartZone™ DCIM Power Module παρέχει alerts και ειδοποιήσεις μέσα στο λογισμικό ή μέσω email , με βάση τα thresholds που είναι ορισμένα από τους χρήστες και που έχουν παραβιαστεί. Η παρακολούθηση τάσεων μέσω του ιστορικού επιτρέπει το δυναμικό υπολογισμό του PUE, δίνοντας ένδειξη με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια της τρέχουσας αποδοτικότητας και ευαίσθητες διακυμάνσεις ανά πάσα στιγμή που μπορεί να δώσει έμφαση σε ευκαιρίες βελτιστοποίησης.

 

On-Site ή εξ’ αποστάσεως διαχείριση

Η διαδικτυακή κονσόλα επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο εκατοντάδων (έως και χιλιάδων συσκευών) από ένα απλό frame. Μέσω του ασφαλούς web interface (Secure Socket Layer (SSL)), έχουμε πρόσβαση στην υποδομή μας, από οποιοδήποτε browser.

 

Αναβαθμισμένες αναφορές για κάθε stakeholder

Το SmartZone™ DCIM Power Module dashboard παρέχει αναβαθμισμένες πληροφορίες ζωτικών παραμέτρων ισχύος και περιβάλλοντος. Δίνοντας έμφαση σε πληροφορίες που είναι σχετικές με τις καθημερινές εργασίες λειτουργικών ομάδων και συνοψίζοντας τη συνολική απόδοση και το OpEx, το SmartZone™ DCIM Power Module παρέχει περιεκτικές αναφορές και πληροφορίες για ανάληψη δράσης για κάθε επίπεδο του οργανισμού σας.

Παραδείγματα αυτών των αναφορών συμπεριλαμβάνουν:

 

Power Capacity

Περιέχει ξεκάθαρες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ισχύος στο χώρο και σε επίπεδο rack. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση για νέο εξοπλισμό, να κατανοήσει την ικανότητα χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης ισχύος, και να έχει την εποπτεία σε επίπεδα έλξης ισχύος έναντι thresholds για να διατηρηθεί η ανθεκτικότητα. Σε υψηλότερο επίπεδο, η αναφορά απεικονίζει ξεκάθαρα τη διανομή ενέργειας και κατανάλωση ανάμεσα σε διαφορετικούς χώρους τα οποία μπορούν βοηθήσουν στην αναγνώριση μη απαραιτήτων configurations καθώς και πιθανών περιοχών για βελτιστοποίηση της απόδοσης.

UPS Capacity

Συμπεριλαμβάνει περιεκτική, άμεση ένδειξη κατανάλωσης της ισχύος του UPS, την δυνατότητα πρόσθεσης νέου εξοπλισμού ή σενάρια αποτυχίας, το ρίσκο πιθανής πτώσης (downtime) σαν αποτέλεσμα της παραπάνω ζήτησης σε σχέση με το παρεχόμενο φορτίο. Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε να δούμε μεμονωμένα ή ποσοστιαία, πόση ισχύς καταναλώνεται από κάθε κτίριο ή δωμάτιο. Αυτό χρησιμεύει για λόγους βελτιστοποίησης (και κοστολόγησης στην περίπτωση υπηρεσιών co-location).

Power Chain

Βοηθάει το Facilities group να κατανοήσει που καταναλώνεται η ισχύς καθ’ όλη την εγκατάσταση. Αυτά τα δεδομένα βοηθούν στον εντοπισμό διαρροών ισχύος και είναι ζωτικής σημασίας για ακριβή υπολογισμό PUE 2 – η πιο ακριβή μέτρηση PUE – καθώς παρέχει δεδομένα σε κατανάλωση ισχύος από όλο τον εξοπλισμό εγκατάστασης.

Περίληψη Διαχείρισης

Περιέχει μια περιεκτική επισκόπηση δεικτών απόδοσης υψηλού επιπέδου. Τα στελέχη μπορούν να δουν την κατανάλωση ενέργειας ανά ημέρα, να κατανοήσουν το συνολικό κόστος χρήσης πόρων και να παρακολουθήσουν τις συνολικές εκπομπές CO2. Ένας δείκτης Αλλαγής ποσοστού δίνει ξεκάθαρη ένδειξη πόσο καλή απόδοση έχουν το κέντρο δεδομένων, οι εγκαταστάσεις ή η επιχείρηση συγκριτικά με προηγούμενες χρονικές περιόδους και σας επιτρέπει να αξιολογήσετε ή να εντοπίσετε την ανάγκη για στρατηγικές βελτιστοποίησης. Αυτά και πολλά άλλα dashboards και αναφορές διαθέσιμες μέσα στο SmartZone™ DCIM Power Module , συμπληρώνουν τις δυνατότητες ευέλικτης διαχείρισης και αναφορών για να παρέχουν πληροφορίες για δράσεις προς βελτίωση της ενεργειακή απόδοσης, της διαχείρισης της παρεχόμενης ισχύς τη μείωση κόστους, και αύξηση ανθεκτικότητας.

Περιβαλλοντική Παρακολούθηση

ΤΟ SmartZone™ DCIM Power Module μετράει και δίνει ενδείξεις για τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας μέσα στην καμπίνα. Επίσης παρέχει δεδομένα εκπομπών και ανίχνευσης διαρροής με πρώιμη ανίχνευση για περιβαλλοντικούς λόγους.


Φυσική Ασφάλεια – Πρόσβαση Καμπίνας και Έλεγχος

Το SmartZone™ DCIM Power Module λειτουργεί σε συνδυασμό με το SmartZone™ Door και συσκευές ελέγχου πρόσβασης όπως HID card reader, keypads, και ένα portfolio με αισθητήρες επαφής πόρτας για να παρέχει real-time παρακολούθηση και ειδοποίηση για μη εξουσιοδοτημένη ή μη σχεδιασμένη είσοδο στην καμπίνα καθώς επίσης και ελέγξιμη τοπική ή εξ’ αποστάσεως πρόσβαση και έλεγχο.

 

Ασφάλεια και Πρόσβαση Χρηστών

Το SmartZone™ DCIM Power Module παρέχει πιστοποίηση χρήση και logging για όλες τις δραστηριότητες των χρηστών, καθιστώντας εύκολη την ταυτοποίηση για τους διαχειριστές και το να εντοπίσου ποιος κάνει τι και πότε. Οι αναφορές περιλαμβάνουν:

 • Αναφορά Ελέγχου Login χρηστών
 • Αναφορά ελέγχου αλλαγής Configuration της εφαρμογής διαχείρισης
 • Αναφορά αλλαγής Configuration
 • Αναφορά εγκατεστημένων συσκευών

Χαρακτηριστικά του SmartZone™ DCIM Power Module:

 • Δεδομένα σε κατανάλωση ισχύος, θερμοκρασία, υγρασία, εκπομπές, εντοπισμός διαρροών και ασφάλεια καμπίνας.
 • Γρήγορη ματιά σε ισχύ κα περιβαλλοντικούς συναγερμούς, τάσεις και καταστάσεις συσκευών και service.
 • Συλλoγή δεδομένων τάσεως και σημείων ( spot data) για όλο τον ενεργό εξοπλισμό σε επίπεδο μεμονωμένων outlet
 • Συνολική προβολή των alarms, περιβάλλοντος, ισχύος/ρεύματος και ασφάλειας.
 • Αναφορά συναγερμών και ειδοποιήσεων έναντι thresholds ορισμένων από χρήστες.
 • Πάντα ορατό δείκτη συναγερμού «κυκλοφορίας» για συνεχή καθοδήγηση στην κατάσταση υγείας.
 • Αναφορά βάσει δυναμικότητας και ιστορικού βασικών μετρήσεων των κέντρων δεδομένων (π.χ. PUE/DCiE)
 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και βάσει ιστορικού και αναφορά έλξης φορτίου kVA, kW,kWh, RMS volts και amps, συμτελεστής ισχύος και συχνότητα.
 • Εμπλουτισμένα dashboards και αναφορά για κάθε λειτουργικό reporting function μέσω του συμπεριλαμβανόμενου Enhanced Reporting Module (ERM)

Το SmartZone Solution ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των κέντρων δεδομένων και στις επιχειρησιακές προκλήσεις.

Μοιραστείτε το
, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *