Προστασία από ηλεκτρικές πυρκαγιές με την παγκόσμια καινοτομία “5SM6-AFD unit” της Siemens

Ένα πολύ μεγάλο μέρος των πυρκαγιών στα σύγχρονα κτίρια, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα, οφείλεται σε ηλεκτρικά αίτια (τουλάχιστον το 30% των πυρκαγιών). Η συμβατική ασφάλεια (μικροαυτόματος), μας προστατεύει μεν από το βραχυκύκλωμα, αλλά όχι από το φαινόμενο της ηλεκτρικής πυρκαγιάς. Το Ρελέ Διαρροής από την άλλη θα διακόψει την παροχή μας, εφόσον όμως υπάρχει η λεγόμενη διαρροή στο κύκλωμα της εγκατάστασης. Οι πυρκαγιές ηλεκτρικών αιτιών προέρχονται από μικροσπινθήρες, οι οποίοι συνήθως δημιουργούνται από φθορές μόνωσης των αγωγών, ή κακές επαφές των αγωγών σε τερματικές συσκευές (π.χ. πρίζες). Η συσκευή AFD (Arc Fault Detector) έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει αυτούς τους μικροσπινθήρες σε πρώιμο στάδιο, και να διακόπτει το αντίστοιχο κύκλωμα προστατεύοντας την συνολική εγκατάσταση.

Πρότυπο IEC 60364-4-42 και πρότυπο DIN VDE 0100-420

Το νέο πρότυπο IEC 60364-4-42 θέτει ως υψηλής προτεραιότητας την εγκατάστασή του 5SM6 AFD UNIT στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το Γερμανικό πρότυπο DIN VDE 0100-420 θέτει απαραίτητη την εγκατάστασή του ήδη του σε πολλά κτίρια στην επικράτεια της Γερμανίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευέλικτη και πολύ γρήγορη εγκατάσταση της συσκευής 5SM6 AFD unit

Ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής είναι πολύ απλός αφού συνεργάζεται σαν επιτηρητής κυκλώματος σε συνεργασία με μικροαυτόματο διακόπτη ή με μικροαυτόματο-διαρροής 2 στοιχείων. Η εγκατάστασή του από την άλλη είναι πραγματικά θέμα λίγων δευτερολέπτων

 

Η μοναδική συσκευή που ανιχνεύει το ηλεκτρικό τόξο παράλληλα και σειριακά

Το νέο 5SM6 AFD Unit της Siemens έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει την πιθανότητα δημιουργίας ηλεκτρικού τόξου από 2 διαφορετικά αίτια. Το ένα αίτιο είναι το σφάλμα που δημιουργείται παράλληλα σε ένα κύκλωμα ισχύος, δηλαδή σφάλμα μεταξύ φάσης – ουδετέρου (L-N) ή σφάλμα μεταξύ φάσης – γείωσης (L-PE). Το δεύτερο αίτιο σφάλματος είναι το σειριακό σφάλμα ή αλλιώς σφάλμα σε σειρά και αναφέρεται σε σφάλμα μεταξύ της ίδιας της φάσης (L).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συσκευή AFD UNIT η οποία επιτηρεί διαρκώς το κύκλωμά μας μέσω αλγορίθμου, στέλνει εντολή διακοπής και «παρασύρει» σε θέση OFF το κύκλωμά μας. Μεγάλο πλεονέκτημα είναι το γεγονός πως πριν την χειροκίνητη επανάκτηση του συστήματος, μπορούμε βλέποντας την ενδεικτική λυχνία LED της συσκευής, να διακρίνουμε αν το σφάλμα είναι σειριακό ή παράλληλο, ανάλογα με το χρώμα της ένδειξης (κίτρινο – πορτοκαλί – κόκκινο). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, ότι η συσκευή μπορεί να διακρίνει σπινθήρες που παράγονται φυσιολογικά κατά την λειτουργία μιας συσκευής (π.χ.στις ψήκτρες του κινητήρα ενός τρυπανιού η μιας ηλεκτρικής σκούπας), και να μην διακόψει την παροχή στην περίπτωση αυτή.

 

 

 

 

Κυριότερες αιτίες για την δημιουργία ηλεκτρικού τόξου σε ένα κύκλωμα

Οι κυριότερες αιτίες για την δημιουργία ηλεκτρικού τόξου σε ένα κύκλωμα όπως διακρίνονται και στην επόμενη φωτογραφία, εντοπίζονται συνήθως σε χαλαρές συνδέσεις τερματικών συσκευών (πρίζες), ταλαιπωρημένα καλώδια με φθαρμένη μόνωση λόγω έκθεσης σε UV ακτινοβολία, τσακισμένα σε γωνίες καλώδια ή πληγωμένα από κάποιο τρυπάνι.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 κωδικοί προϊόντων – πλήρης γκάμα

Οι προϊοντικές εκδόσεις του AFD unit περιορίζονται σε μόνο 4 κωδικούς, παρέχοντας όμως πλήρη γκάμα σε compact σχεδιασμό για 16 και 40Ampere.

Μοιραστείτε το
, , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.